Kunder

 Noen av våre kunder

 


 

 

  
   
 
  

 

              

 

 

 

Uttalelser fra våre kunder:

Glamox ASA

"Glamox ASA har i nærmere 20 år hatt samarbeid med BAIT AS på utvikling av applikasjoner innen områder som prosjektering av lys og til våre omfattende salgsstøttesystemer som er i bruk ved de fleste Glamox kontorer rundt i verden. Applikasjonene er egenutviklet i tett samarbeid med BAIT AS. Vi har i stor grad benyttet "Rapid application development" på våre prosjekter for å redusere belastningen på våre egne ressurser. For å få en slik utviklingsmetodikk til å fungere kreves det at leverandøren setter seg godt inn i kundens ønsker og hvordan applikasjonene skal fungere best mulig i daglig drift. Det kreves åpenhet, tillit, kreativitet og hurtig omstillinsgevne for å jobbe etter en slik modell. Vår erfaring med samarbeidet med BAIT AS er at disse kriteriene oppfylles."

Torgeir Lunde
Glamox ASA
Project Manager                                                                                                                                                                                    2009-12-04