TransQ 
         

Vårt firma er kvalifisert leverandør i TransQ - transportbransjens leverandørregister i Norden.                                                                                                                             

Om TransQ

TransQ kvalifikasjonsordning og leverandørregister er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske transportorganisasjoner. De deltakende organisasjonene bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvalg av leverandører ved anskaffelser av varer og tjenester.
TransQ drives på oppdrag av de deltakende organisasjonene av Achilles. Les mer på:
www.transq.com.

Om Achilles

Achilles Gruppen er et globalt selskap som er ledende innen området leverandørinformasjon og støtteverktøy ved anskaffelser. Achilles hovedvirksomhet i Norden er å drifte kvalifikasjonsordninger og leverandørregistre for flere ulike bransjer; transport-, energi-, olje, samt bygg- og anlegg. Achilles’ tjenester skaper både muligheter for firmaer og reduserer risikoen i anskaffelsesprosessen. Les mer på www.achilles.no.

                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                               Tilbake